Eğitim Sitesi

Vakvak Nedir? Vakvak Hakkında Kısaca Bilgi

Vakvak Terimi Hakkında Bilgiler

VakvakTarih Terimi Olarak Vakvak:
Eski Arap seyyahların var olduğunu iddia ettikleri meyveleri insan şeklinde olan hayali ağaç.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Paleolitik: Yontma taş devri. devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire. devam et

  box Tat: Türklerin egemen oldukları terlerde yaşayan İranlı, Kürt ya da Arap soyundan olan kimselere ya d atopluluklara verilen ad. devam et

  box Rumeli: 1- Türklerin Anadolu'ya geldiği dönemde Anadolu'ya, Türkler Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Doğu Trakya'ya verilen ad. 2- Osmanlı Devleti'nin Avru devam et

  box Eflâk: Romanya'nın güney bölgesine Osmanlılar'ca verilen isim. (Merkezi önce Targovişte, sonra Bükreş idi.) devam et

  box Ehl-İ Sünnet: Müslümanlar arasında, Hz. Muhammet'in sözlerine ve davranışlarına uymayı ilke edinmiş kişilerdir. devam et

  box Pantürkizm: Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ortaya atılan ve Türklerin birliğini savunan görüş. devam et

  box Ebced: Arap abecesinde, her harfi bir rakamı karşılayan anlamsız sekiz sözcüğüm oluşturduğu bir hesaplama dizgesi; bu dizgede, baştaki elif h devam et