Eğitim Sitesi

Üleştirme Sayı Sıfatı Nedir? Üleştirme Sayı Sıfatı Hakkında Kısaca Bilgi

Üleştirme Sayı Sıfatı Terimi Hakkında Bilgiler

Üleştirme Sayı SıfatıTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Üleştirme Sayı Sıfatı:
1. Asıl sayılar üzerine -ar, -şar eklerinin getirilmesiyle kurulan ve ilgili olduğu nesneyi sayı bakımından paylaştırma, dağıtma, ayırma ve bölük bölük gösterme yönlerinden açıklayan sıfatlar: beşer soru, yedişer kişi vb.

2. Varlıkların bir paylaşım içindeki miktarını belirten sıfatlara üleştirme sayı sıfatı denir.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Yazı Dili: Kültür aktarıcılığı yapan, yazı yoluyla iletişim sağlayan dil. devam et

  box Rivayet: Başkasından duyulma. Söylenti. devam et

  box Estetik: Sanatsal yaratımın genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duygu. devam et

  box İkinci Tekil Kişi: Sen kişisini karşılayan birim. devam et

  box Yeti: 1- İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme gücü. 2- Bellek, usa vurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinin herhangi bi devam et

  box Ünlü Daralması: Yanlarında geniş ünlüleri daraltma etkisi yapan bazı ünsüzlerin etkisi altında geniş ünlülerin "a >ı, o > u, e > i, ö>ü " biçimindeki daralma olayı. Ö devam et

  box Birleşik Sözcük: Ses düşmesi, ses türemesi, sözcük türü kayması veya anlam kayması bakımlarından aralarına ek giremeyecek kadar kalıplaşmış iki veya daha fazla yardımc devam et

  box Soru Cümlesi: 1. Bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelere soru cümlesi denir. Örnek : Oraya nasıl gidebilirim? devam et