Eğitim Sitesi

Ücret-i Vekalet Nedir? Ücret-i Vekalet Hakkında Kısaca Bilgi

Ücret-i Vekalet Terimi Hakkında Bilgiler

Ücret-i VekaletHukuk Terimi Olarak Ücret-i Vekalet:
Emeği karşılığı avukata ödenen vekalet ücreti.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box İşgaliye resmi: Pazar yerlerinde, toplu ticari iş yerlerinde satıcının işgal ettiği yer için ödediği ücret veya kira bedeli. devam et

  box Ehven-i şer: Kötünün iyisi devam et

  box Vergi Beyannamesi: Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge devam et

  box Hizmet sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleş devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Kamu Hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box İnfisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma. devam et