Eğitim Sitesi

Tripsinojen Nedir? Tripsinojen Hakkında Kısaca Bilgi

Tripsinojen Terimi Hakkında Bilgiler

TripsinojenBiyoloji Terimi Olarak Tripsinojen:
Pankreastan salgılanan ve onikiparmak bağırsağına gönderilen enterokinazla tripsine çevrilen bir enzim.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Kolloit: Asılı kalan kabarcık büyüklüğü 1-100 mμ (milimikron) olan heterojen karışım. devam et

  box Nimfa: Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre. devam et

  box Denitrifikasyon: 1-Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar. 2-Biyosferde azotlu bileşiklerin ba devam et

  box Duplikasyon: Kromozomun bir parçasının iki katına çıktığı mutasyon olayı; çoğunlukla bir kromozomun homologundan kopan parçanın, diğerine eklenmesi durumunda bu ol devam et

  box Kimyasal Tepkime: Kimyasal bağların oluşması ya da kırılması ile sonuçlanan tepkime. devam et

  box Birincil Spermatosit: Bir spermatogoniyumun diploit yavru hücresi; bu hücre, ikincil spermatositi oluşturmak üzere ilk mayotik bölünmeyi geçirir. devam et

  box Motor Birim: Bütün iskelet kası liflerinin tek bir motor nöron tarafından uyarılması. devam et

  box Kilit Taşı Tür: Bir komünitenin kompozisyonu üzerinde baskın etkiye sahip olan tür. devam et