Eğitim Sitesi

Tevarüs Nedir? Tevarüs Hakkında Kısaca Bilgi

Tevarüs Terimi Hakkında Bilgiler

TevarüsHukuk Terimi Olarak Tevarüs:
bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hamiline Yazılı Senet: Üzerinde, belirli bir kişinin ismi yazılı olmayan, elinde bulunduranın (hamilin) hak sahibi sayıldığı senet. devam et

  box Mütesarlülfesat: çabuk bozulan devam et

  box Bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı devam et

  box Adalet Divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme. devam et

  box Zarar: Kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilme. devam et

  box İtmam: Tamamlama devam et

  box Batıl: doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen devam et

  box Haczetmek: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak. devam et