Eğitim Sitesi

Tevarüs Nedir? Tevarüs Hakkında Kısaca Bilgi

Tevarüs Terimi Hakkında Bilgiler

TevarüsHukuk Terimi Olarak Tevarüs:
bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müfrez: Bütünden ayrılmış devam et

  box Borçtan Kurtulma Davası: Bir tür menfi tespit davası olup, borçlu tarafından açılan ve alacaklılara karşı borcunun bulunmadığını tespit etme davasıdır. Bu dava alacaklının ika devam et

  box Direnim: Temerrüt, direngen, inat, taannüt. devam et

  box Bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Bekleme süresi: Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre - iddet müddeti (270 gün) devam et

  box Muvafakat: uygun görme; onama; razı olma; rızası olma devam et

  box Oturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse devam et