Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tenâküz (Tenakuz) Nedir? Tenâküz (Tenakuz) Hakkında Kısaca Bilgi

Tenâküz (Tenakuz) Terimi Hakkında Bilgiler

Tenâküz (Tenakuz)Hukuk Terimi Olarak Tenâküz (Tenakuz):
Çelişme, çelişki, tutmazlık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ârif: Anlayışlı, sezgili devam et

  box Teşviş: Karma karışık yapma, iyiyi kötüye katma, zihnin karışık bir durum alması. devam et

  box Hava Hukuku: Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü. devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Cebri İcra: Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor k devam et

  box Vize: Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin. devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et

  box Yaylak: Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için ta devam et