Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tekevvün etme Nedir? Tekevvün etme Hakkında Kısaca Bilgi

Tekevvün etme Terimi Hakkında Bilgiler

Tekevvün etmeHukuk Terimi Olarak Tekevvün etme:
yaratılma; meydana gelme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkı devam et

  box Varant: rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir devam et

  box İstisna: Ayrı tutma; kural dışı sayma devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Mümteni: çekinen; imtina eden; olamaz; devam et

  box Delil: Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret, kanıt; tanıt; ipucu. devam et

  box Taammüt: İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devam et

  box Erbaa: dört devam et