Eğitim Sitesi

Taş Kömürü (Maden Kömürü) Nedir? Taş Kömürü (Maden Kömürü) Hakkında Kısaca Bilgi

Taş Kömürü (Maden Kömürü) Terimi Hakkında Bilgiler

Taş Kömürü (Maden Kömürü)Coğrafya Terimi Olarak Taş Kömürü (Maden Kömürü):
I. zamanda oluşmuş organik tortul taş.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Bataklık: Üstüne basıldığında ya da bir ağırlık geldiğinde içine batabilen, rutubetli ve çamurlaşmış toprak alanlara denir. Bataklığın çevresinde kil vb. su geç devam et

  box Atmosfer Basıncı: Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. devam et

  box Peneplen: Geniş arazi bölümlerinin, akarsu aşınım faaliyetlerinin son döneminde deniz seviyesine yakın hale indirilmesiyle oluşmuş, az engebeli şekle peneplen ( devam et

  box Ahır Hayvancılığı: Hayvanların kapalı yerlerde (ahırlarda) kuru yemlerle beslenmesine dayalı olarak yapılan hayvancılık. devam et

  box Dağ: 1. Çevresine göre yükseltisi 500 metreyi geçen yeryüzü kabartılarına dağ denir. 2. Çevresine göre yüksek olan, inişli çıkışlı yer şekilleridir. devam et

  box Faylanma: Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunu oluşturan kayaçların kırılması ve yer değiştirmesi sürecine verilen addır. Faylar, bir faylanma sonucunda devam et

  box Regresif: Denizin çekilip su altındaki alanların karaya katılması. devam et

  box Doğal Döngü: Ekosistemlerin içinde ya da ekosistemler arasında oluşan süreçler. devam et