Eğitim Sitesi

Tapuyu Misil Nedir? Tapuyu Misil Hakkında Kısaca Bilgi

Tapuyu Misil Terimi Hakkında Bilgiler

Tapuyu MisilHukuk Terimi Olarak Tapuyu Misil:
Tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer, baha.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam et

  box İcâb: Gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz devam et

  box Taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bi devam et

  box Objektif İyiniyet: İnsanlar arasındaki münasebetleri kanun, örf ve adetten başka tanzim eden ve hukuk dışındaki mevcut olan ahlak, adap, haysiyet, şeref, doğruluk, insan devam et

  box Mutlak Muvazaa: Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gib devam et

  box Tahdidî: Sınırlayıcı, tüketici. devam et

  box Fi-l-vâki: Gerçi; gerçekten; vakıa devam et

  box İstisna Akdi: Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi. devam et