Eğitim Sitesi

REM uykusu Nedir? REM uykusu Hakkında Kısaca Bilgi

REM uykusu Terimi Hakkında Bilgiler

REM uykusuFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak REM uykusu:
Uykunun, hızlı göz hareketlerinin ve rüyaların görüldüğü beşinci ve son evresi.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Sentez (Çözümleme): Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme. Bu birleşmenin sonucu. Tez antitez sonucunda sentez oluşur. devam et

  box Beşeri: İnsanoğlu ile ilgili. devam et

  box Sivil Toplum: Toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade eder. devam et

  box Noumenon: Duyularla algılanan şeylerin karşıtı olarak akılla kavranan şey. devam et

  box Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm): 1- Varoluşçuluk, insanın yaşamını kendisinin kurması açısından özgür olduğunu savunur. Kierkegaard, Heiddegger, Jaspers ve Sartre'a göre, insan, kendi devam et

  box Sistem: Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, bir ilkeye göre düzenlenmiş düşünceler bütünü. devam et

  box Soyutlama: Gerçekte ve günlük yaşantıda nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri (zihinde) nesneden ayırarak düşünebilmeye soyutlama denir. devam et

  box Determinizm: İnsanın istenç (irade) ve eylemleri içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir. Kararları içinde bulunduğu koşullara bağlıdır, bu koşullar istenc devam et