Eğitim Sitesi

Postnişin Nedir? Postnişin Hakkında Kısaca Bilgi

Postnişin Terimi Hakkında Bilgiler

PostnişinTarih Terimi Olarak Postnişin:
Bir tekkenin, özellikle bir Mevlevi tekkesinin şeyhi olan kimse.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Liyakat: Layık olma durumu, yeterlilik. devam et

  box İlteber: Göktürkler'de Genel vali, kumandan. devam et

  box Gymnasium: Antikçağ, Yunan ve Roma'da gençlerin eğitim ve öğretim gördükleri spor etkinliklerine katıldıkları kampus özelliğindeki yapıdır.Özellikle Helenistik d devam et

  box Miğfer: Başı dış darbelerden koruyan, demirden, çelik-ten ya da benzeri sağlam bir maddeden yapılmış başlıktır. Aynı za-manda Çinlilerin eski Türklere verdiğ devam et

  box İrad-I Cedit: Osmanlı padişahı III. Selim Dönemi'nde kurulan Nizam-ı Cedit ordusunun masraflarını karşılamak amacıyla 1792 yılında oluşturulan ha devam et

  box Konsorsiyum: Uluslararası kimi kuruluşların ya da kimi devletlerin ekonomik ve mali yardımlarını yürütmek için oluşturdukları ortak organdır. Ticari anlamda ise devam et

  box Kutsal Emanetler: Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Hz. Mu-hammet'e, Kabe'ye ve İs-lam inanışında saygın olan bazı kişilere ait olan eşyalardır. Bu eşyalar devam et

  box Uruk: Irklar, kökler, damarlar. devam et