Eğitim Sitesi

Otokton Nedir? Otokton Hakkında Kısaca Bilgi

Otokton Terimi Hakkında Bilgiler

OtoktonArkeoloji Terimi Olarak Otokton:
Bir bölgenin yerlisi anlamında kullanılan sözcük.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Kanalis: İon başlığında abaküsün altında iki volütü birleştiren dış ya da içbükey aralık. devam et

  box Kilikia Bölgesi: Antik dönemde Mersin İli sınırlarını içine alan bölge. devam et

  box Külliye: Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğuna verilen ad. devam et

  box Prostas Ev: Priene'de örneklerine rastlandığı gibi, önünde sütun dizisi bulunan evlere verilen ad. devam et

  box Bordür: Kenar, genellikle süslemeli kenar şeriti. devam et

  box Mumya: Eski Mısır'lılar insanın öldükten sonra ruhunun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına inanırlardı. Bu nedenle ölülerini yüzyıllarca bozulmakt devam et

  box Ekklesiasterion: Hellen kentinde en büyük "Halk Meclisi" binası.Ekklesia'nın toplandığı yere verilen ad. devam et

  box Vitrivius: M.S. 1. yüzyılda yaşamış mimarlık kitabının yazarı. devam et