Eğitim Sitesi

Otağ-ı Hümayun Nedir? Otağ-ı Hümayun Hakkında Kısaca Bilgi

Otağ-ı Hümayun Terimi Hakkında Bilgiler

Otağ-ı HümayunOsmanlıca Terimi Olarak Otağ-ı Hümayun:
Padişah çadırı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Kâtibi: Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipliğinden göreve başlayanlar, alay kâtipliğine ve alay eminliğine kadar yükselir devam et

  box Fıkıh: İslam hukuku. devam et

  box Tophane nazırı: Topların imal edildiği ve topçu askerlerin eğitiminin yapıldığı yerin komutanı. devam et

  box Zaviye: Küçük tekkeye verilen isimdir. devam et

  box Lala: Osmanlı şehzadelerinin eğitim ve öğretiminden sorumlu görevli. devam et

  box Ahkam Defteri: Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter. devam et

  box Mültezim: Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse. devam et

  box Ayan: Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası. devam et