Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ortaklık Senedi Nedir? Ortaklık Senedi Hakkında Kısaca Bilgi

Ortaklık Senedi Terimi Hakkında Bilgiler

Ortaklık SenediHukuk Terimi Olarak Ortaklık Senedi:
Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muhteva: Bir şeyin içindeki, içerik, anlam yükü devam et

  box Zarar-ı Has: Genel zarar devam et

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Muaccel Borç: İfa zamanı gelmiş, ifası istenebilecek borç. devam et

  box Mamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam et

  box Müşâbehet: benzeyiş; benzeme devam et

  box Müktesip: iktisap eden; kazanan; edinen devam et

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et