Eğitim Sitesi

Nez' Nedir? Nez' Hakkında Kısaca Bilgi

Nez' Terimi Hakkında Bilgiler

Nez'Hukuk Terimi Olarak Nez':
sökme; kaldırma; yoketme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İş'âr: bildirme; yazı ile bildirme; gösterme devam et

  box Yürütmeyi Durdurma: Hukuki işlemin yürümesinin engellenmesi. devam et

  box Men etmek: engellemek; yasaklamak devam et

  box Vecîbe: borç devam et

  box Mal Ortaklığı: Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakk devam et

  box Ön sözleşme: gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi devam et

  box Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması. devam et

  box Zabıtname: tutanak devam et