Eğitim Sitesi

Naib Nedir? Naib Hakkında Kısaca Bilgi

Naib Terimi Hakkında Bilgiler

NaibOsmanlıca Terimi Olarak Naib:
Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Divanı Hümayun: Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam, şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarını devam et

  box Akârât-ı Vakfiyye: Vakıf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunların getirdiği gelir. devam et

  box Türbedar: Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir. devam et

  box Amire: Devlete ait olan, resmi, tersane-i amire. devam et

  box Alay İmamı: Alayın birinci taburunun imamına verilen unvandı. Teşrifatta, yani protokolde yüzbaşıya denk gelmekteydi. devam et

  box Monarşi: Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kişilerce devletin yönetim rejimi. devam et

  box Zımmi: İslam devletinin hakimiyetini kabul etmiş ve cizye ödeyen Müslüman olmayan halk. devam et

  box İaşe: Yedirip, içirme, bakma, besleme. devam et