Eğitim Sitesi

Müterettib Nedir? Müterettib Hakkında Kısaca Bilgi

Müterettib Terimi Hakkında Bilgiler

MüterettibHukuk Terimi Olarak Müterettib:
sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bono: 1- Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen, alacağın miktarını, borçlusunu ve ödenme zamanını gösteren belge. 2- Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onu devam et

  box Şahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam et

  box Mutasarrıf: tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri devam et

  box Amme hükmî şahsiyeti: kamu tüzel kişiliği devam et

  box Re'sen: Kendi başına, kendiliğinden. devam et

  box Cemi ezmân: bütün zamanlar; zamanların toplamı devam et

  box Gösterme Hakkı: Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı. devam et

  box Lâ-akall: en azından; daha aşağı olmaz devam et