Eğitim Sitesi

Müstevli Nedir? Müstevli Hakkında Kısaca Bilgi

Müstevli Terimi Hakkında Bilgiler

Müstevliİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Müstevli:
Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.)

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Raks: Bir tür dans. devam et

  box Faşizm: İtalya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarna dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi, amaçlayan, yetkinin, tek part devam et

  box İskân: Yurtlandırma. devam et

  box Kavuk: Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. devam et

  box İrtikâp: 1- Kötü iş yapma, kötülük etme. 2- Yiyicilik. 3- Yalan söyleme, hile yapma. devam et

  box Antant: Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat. devam et

  box Cebren: Zorla. devam et

  box Saltanat Şûrası: 1- Osmanlı Devleti'nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde padişah başkanlığında açılan ve oylama ile tavsiye nite devam et