Eğitim Sitesi

Müstehik Nedir? Müstehik Hakkında Kısaca Bilgi

Müstehik Terimi Hakkında Bilgiler

MüstehikHukuk Terimi Olarak Müstehik:
istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ceza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım, müeyyidedir. devam et

  box Suç Duyurusu: İşlenen suçu resmi makamlara bildirme, duyurma. devam et

  box Uyarma: İkaz, ikaz etme, dikkatini çekme. Bir tür idârî disiplin cezasıdır. devam et

  box Asliye Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri dışında kalan bütün hukuk davalarına bakan mahkemedir. devam et

  box Adem: Yokluk; hiçlik; ölüm. devam et

  box Adli Zabıta: Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti. devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Hıfz: saklama; koruma devam et