eğitim sitesi
28 Ekim 2016 Cuma

Mürit (Mürid) Nedir? Mürit (Mürid) Hakkında Kısa Bilgi

Mürit (Mürid)Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Mürit (Mürid) :
1. Arapça, isteyen demektir. Allah'a vuslatı arzu eden, bir başka deyişle, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen ve bu olgunluğun eğitimini verecek bir şeyhe (veya mürşide) bağlanan (öğrenci olarak kaydını yaptıran, talip olan) kişiye mürit (mürid) denir.

2. Tasavvuf yolunda bulunan, bir mürşide intisap ederek seyr-ü sülûk ile manevi makamlarda yol almak suretiyle cemal mertebelerine ulaşmak yolunda irade izhar eden demektir.

 

Benzer Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri :