Eğitim Sitesi

Mücbir Nedir? Mücbir Hakkında Kısaca Bilgi

Mücbir Terimi Hakkında Bilgiler

MücbirHukuk Terimi Olarak Mücbir:
zorlayıcı; zorlayan

 

MücbirBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Mücbir:
Zorlayıcı; zorlayan, mecburi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtiyarlık Sigortası: Yaşlılık sigortası devam et

  box İfa (Ifa): Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim devam et

  box Şartla Salıverme: Cezasının bir kısmını çeken hükümlünün iyi hali gözetilerek, geri kalan kısmını dışarıda geçirmesi ve bu sürede tekrar suç işlememesi şartını içeren d devam et

  box Kararın Tavzihi / Açıklanması: Verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması. devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Maruz: arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunan devam et

  box Te'villi ikrar: Yoruma müsâid ikrar. Sanığın ikrarının yoruma müsaid olması durumunda yargıtay bunu kabul etmemektedir. devam et