Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Molekül Kütlesi Nedir? Molekül Kütlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Molekül Kütlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Molekül KütlesiKimya Terimi Olarak Molekül Kütlesi:
Molekül formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kinetik enerji: Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi. devam et

  box Hidroliz: 1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına hidroliz denir. 2-Bir tuzun anyon ve katyonunun suyla tepkimeye g devam et

  box Bağıl Nem: Havadaki su buharının kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta havayı doyuran su buharının kısmi basıncına oranı. devam et

  box Değerlik: Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı. devam et

  box İndigo: Sentetik boyar madde. devam et

  box Periyot: Periyodik cetvelin yatay sıralardan her biri. devam et

  box Brönsted bazı: Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz. devam et

  box Seyreltme: Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme. devam et