Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Maznun Nedir? Maznun Hakkında Kısaca Bilgi

Maznun Terimi Hakkında Bilgiler

MaznunHukuk Terimi Olarak Maznun:
zanlı; sanık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fariğ: bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını devam et

  box Muhaceret: Yaşamakta olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye uzun veya kısa süreli yerleşmek için gitme, göçme. devam et

  box Ekseriyet: çoğunluk devam et

  box Yakalama: Sanığın yargıç kararı olmaksızın hürriyetinin kısıtlanmasını doğuran koruma önlemi. devam et

  box Cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım devam et

  box Karineyi hal: duruma göre devam et

  box Cevaz-ı İstihdam Kararı: Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece v devam et

  box Tenakus: Eksikleştirme, azaltma: iki kişinin verecekleri şeylerde karşılıklı olarak azaltmaları, noksanlaştırmaları. devam et