Eğitim Sitesi

Matbuat Nedir? Matbuat Hakkında Kısaca Bilgi

Matbuat Terimi Hakkında Bilgiler

Matbuatİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Matbuat:
Basın. Basılı şeyler.

 

MatbuatSosyal Bilgiler Terimi Olarak Matbuat:
Basın.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Rubu: Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez vb. şeylerin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır. devam et

  box Safha: Evre. devam et

  box Tevekkül: Üstüne düşen görevleri yaptıktan sonra bir şeyi Allah'a bırakma, Allah'tan bekleme. devam et

  box İdadi: Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı. devam et

  box Hüsnüniyet: İyi niyet. devam et

  box İstiklal: Bağımsızlık. devam et

  box Belleme: 1. Binek hayvanını soğuktan korumak için beline sarılan veya eyerin altına konulan keçe, meşinlenmiş keçe. 2. Eyerin üstüne konulan yastık. devam et

  box Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşı hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini ve savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önl devam et