Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Maliye Nezareti Nedir? Maliye Nezareti Hakkında Kısaca Bilgi

Maliye Nezareti Terimi Hakkında Bilgiler

Maliye NezaretiTarih Terimi Olarak Maliye Nezareti:
Başdefterdarlıkta, diğer defterdarlıkların birleştirilerek 1838'de oluşturulan bu günkü Maliye Bakanlığı'nın eski adıdır. Bu kurumun başına getirilen görevliler de Maliye nazırı adını almıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Şurayıdevlet: Danıştay. devam et

  box Bitikçi: İslamiyet'ten önceki dönemlerde Türkler'de Hakanın baş yazmanıdır.Bu kişiye başka devletler ve topluluklarla ilişkilerin düzenlenmesi görevi de verilm devam et

  box Zımmi: Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında yaşayan gayrimüslim halk. devam et

  box Sancak Beyi: Sancakları yöneten, idarî yetkileri de bulunan askerî rütbe. devam et

  box Vakanüvis: 1-Osmanlı İmparatorluğu'nda zamanın olaylarını saptayıp tarihe geçirmekle görevli devlet tarihçisi. 2-Osmanlılarda resmi devlet tarihçilerine verilen devam et

  box Teessüs: Kurulma, yerleşme, kökleşme. devam et

  box Ahilik (Kardeşlik): 1- XIII. Yüzyılda Anadolu'da kurulan ve örgütlenmesi hızla yaygınlaşan, esnaf ve zanaatkârların ekonomik, toplumsal ve askeri dayanışma örgütüdür. Ku devam et

  box Sadrazam: Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümet başkanı yani bugünkü başbakan. devam et