Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Lehim Nedir? Lehim Hakkında Kısaca Bilgi

Lehim Terimi Hakkında Bilgiler

LehimKimya Terimi Olarak Lehim:
Genellikle Sn, Pb, Bi, Cd vb. metaller içeren telleri ya da metal parçalarını birleştirmekte kullanılan, düşük erime sıcaklığı olan alaşım.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve min devam et

  box Hız tayin basamağı: Çok basamaklı bir reaksiyonun en yavaş yürüyen basamağı. devam et

  box Joule (J): 0,239 g suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan ısıya 1 Joule denir. devam et

  box Sıvı Asfalt: Ham petrolün ağır ürününün (dip ürün) viskozitesi daha yoğun hâle getirilmişidir. Rafinerilerde asfalt üniteleri vardır. Bu ünitelerde dip ürün proses devam et

  box Şeker: C6H12O6 formülüne sahip karbonhidratlara verilen ad. devam et

  box Derişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam et

  box Net tepkime: Birden fazla basamakta yürüyen işlemlerde toplam ya da net değişiklik. devam et

  box Anlamlı Sayılar: Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar. devam et