Eğitim Sitesi

Kütlenin Korunumu Nedir? Kütlenin Korunumu Hakkında Kısaca Bilgi

Kütlenin Korunumu Terimi Hakkında Bilgiler

Kütlenin KorunumuKimya Terimi Olarak Kütlenin Korunumu:
Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bu ilkeye kütlenin korunumu kanunu denir.

 

Kütlenin korunumuFizik Terimi Olarak Kütlenin korunumu:
Kapalı bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi değişmez

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Aktivasyon Engeli: Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli. devam et

  box Arenler: Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad. devam et

  box Yarı Metal: Uygun koşullarda hem metal hem de ametal özelliği gösteren element. devam et

  box Derişim (Konsantrasyon): Bir çözeltinin veya çözücünün birim hacminde veya birim kütlesinde çözünmüş olan madde miktarı. devam et

  box Donma Noktası: Saf bir sıvının, normal atmosfer basıncı altında katı hâle geçtiği o sıvıya özgü sıcaklık değeri. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box İyonik İletkenlik: Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik. devam et

  box Lüsiferin: Ateşböceğinde bulunan karboksilik asit kompleksi. devam et