Eğitim Sitesi

Kronolojik Nedir? Kronolojik Hakkında Kısaca Bilgi

Kronolojik Terimi Hakkında Bilgiler

KronolojikTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kronolojik:
Zaman bilimsel.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Özel Ad: 1. Tek bir kişiyi, belli bir varlığı veya topluluğu gösteren ad. Kişi, yer, kuruluş, din vb. adları özel adlardır: Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan devam et

  box Yorum: Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. devam et

  box Zincirleme Sıfat Tamlaması: Bir sıfat tamlamasının tamlanan durumundaki kelimesinin +lı/+lı, +sız/+suz vb. sıfat yapım ekleriyle sıfat durumuna sokulması veya tamlananın sıfatını devam et

  box Çekimli Eylem: Kip ve kişi eki alarak yüklem olmuş eylem. devam et

  box İyelik Ekleri: Adın karşıladığı nesnenin bir şahsa veya nesneye ait olduğunu belirten çekim ekleri. Türkçenin iyelik ekleri şunlardır: Teklik 1.şahıs: +(ı)m/+(u)m devam et

  box Soru Adılı: Adın yerini soru yoluyla tutan zamir. devam et

  box Yardımcı Eylem: Ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak eylemleri. devam et

  box Eş Anlam: (anlamdaş) İki veya daha çok kelimenin aynı veya birbirine yakın anlam taşıması: kızmak/sinirlenmek, öfkelenmek/hiddetlenmek vb. devam et