Eğitim Sitesi

Kesinleş(tir)me Nedir? Kesinleş(tir)me Hakkında Kısaca Bilgi

Kesinleş(tir)me Terimi Hakkında Bilgiler

Kesinleş(tir)meHukuk Terimi Olarak Kesinleş(tir)me:
Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Liyakat: Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim devam et

  box İnhisar: Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması devam et

  box İstihlâk: Tüketim; kullanarak bitirme devam et

  box Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim. devam et

  box Mütevellit: doğan; ileri gelen devam et

  box İstihdâf: Hedef tutma; amaç edinme; amaçlama devam et

  box Ehemmiyet: Önem; bir şeye verilen değer. devam et

  box Demdeme: Hiddetli söz. Avaz. Hosa gitmeyen sesler devam et