Eğitim Sitesi

Kaza Görevi Nedir? Kaza Görevi Hakkında Kısaca Bilgi

Kaza Görevi Terimi Hakkında Bilgiler

Kaza GöreviOsmanlıca Terimi Olarak Kaza Görevi:
Yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna göre davalara bakar ve karar verirlerdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Cülüs Bahşişi: Padişahların tahta çıkışlarında dağıttıkları bahşiş devam et

  box Ulufe: Osmanlı Devletinde Kapıkulu askerlerine ve memurlara üç ayda bir ödenen maaş. devam et

  box Askeri Rüşdiye: Askeri ortaokul. devam et

  box Tenkid: Eleştiri. devam et

  box Esham: III. Mustafa döneminde piyasaya sürülen borçlanma (istikraz) kuponları. Hisse senedi. devam et

  box Arâzi-i mahlûle: Tasarruf sahibinin intikal sahibi bırakmaksızın ölümü ile hazineye dönen miri arazidir. devam et

  box Maksem: Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılara dağıtımının yapıldığı yer. devam et

  box Türbedar: Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir. devam et