Oyun Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Kayıt Dışı Ekonomi Nedir? Kayıt Dışı Ekonomi Hakkında Kısa Bilgi

Kayıt Dışı EkonomiEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kayıt Dışı Ekonomi :
Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir.

 

Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri :