Eğitim Sitesi

Kavramsal Sanat Nedir? Kavramsal Sanat Hakkında Kısaca Bilgi

Kavramsal Sanat Terimi Hakkında Bilgiler

Kavramsal SanatSanat Terimi Olarak Kavramsal Sanat:
Kavram veya düşüncenin yaratımında, oluşumunda kullanılan malzeme ve teknikten daha önemli olduğu bir sanatsal etkinlik.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Stucco (Stuk): Alçı yoğunluklu süsleme tekniği. devam et

  box Engizisyon: Orta Çağ da, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı. devam et

  box Pleksiglas: Saydam ya da yarı saydam cama benzer plastik esaslı levha. devam et

  box Değer: Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir standarda göre tahmin edilebilen miktar; ayrıca, nesnenin gerçek ya da ol devam et

  box Agora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan. 2. Pazar yeri. 3. Yunan klâsik döneminde; sitenin y devam et

  box Çelik Kalem: Bakır, çinko, pirinç gibi yumuşak madenler üzerine resmi doğrudan doğruya oymaya yarayan çelik uçlu kalemler. devam et

  box Abaküs: Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad. devam et

  box Kavsara: Taçkapı, mihrap gibi yerlerin yarım kubbeye benzeyen üst bölümü. devam et