Eğitim Sitesi

Kahraman Anlatıcı Nedir? Kahraman Anlatıcı Hakkında Kısaca Bilgi

Kahraman Anlatıcı Terimi Hakkında Bilgiler

Kahraman AnlatıcıDil ve Anlatım Terimi Olarak Kahraman Anlatıcı:
Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olayları kendi dil ve üslubuyla ve birinci şahıs ağzıyla nakleden anlatıcı.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Heyecana Bağlı İşlev: 1- İletinin, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulması. 2- Göndericinin dili duygu ve he devam et

  box Gezi Yazısı: Bir yazarın, yurt içi ve yurt dışındaki gezilerinde gördüklerinden ilgi çekici bulduklarını anlattığı kişisel hayata konu alan edebi tür. devam et

  box Fiilimsi: Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi. devam et

  box Gönderici: Kaynaktan gelen mesajı iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştıran kişi. devam et

  box Anı: Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra. devam et

  box Dram: Acıklı, üzüntülü olayları bazen güldürücü yönlerini de katarak anlatan sahne olayı. devam et

  box İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. devam et

  box Dil: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. devam et