Eğitim Sitesi

Kahraman Anlatıcı Nedir? Kahraman Anlatıcı Hakkında Kısaca Bilgi

Kahraman Anlatıcı Terimi Hakkında Bilgiler

Kahraman AnlatıcıDil ve Anlatım Terimi Olarak Kahraman Anlatıcı:
Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olayları kendi dil ve üslubuyla ve birinci şahıs ağzıyla nakleden anlatıcı.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan benzersiz ürünler. devam et

  box Gösterge: Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, nesne, görünüş ve olgu. devam et

  box Bibliyografya: Eski Yunancada vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho(yazma) kelimelerinden türemiştir. "Kitaplar hakkında yazı" anlamında kullanıl devam et

  box Tartışma: Bir sorunun sözlü veya yazılı olarak, bazen de sertçe savunulması. devam et

  box Gösterge Bilim: Gösterge sistemlerini inceleyen çalışma alanı. devam et

  box Postmodernizim: 1- Sanatla gündelik yaşam arasındaki sınırları silme, elit ve popüler kültürle, farklı sanat biçimleri arasındaki geleneksel ayrımları aşma arzusu. devam et

  box Öznel: Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif. devam et

  box Tutarlılık: Kişinin anlattıklarının önceki anlattıklarıyla çelişmemesi. devam et