Eğitim Sitesi

Kabl-el-işgal Nedir? Kabl-el-işgal Hakkında Kısaca Bilgi

Kabl-el-işgal Terimi Hakkında Bilgiler

Kabl-el-işgalHukuk Terimi Olarak Kabl-el-işgal:
işgalden önce

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kısıt: Bunama, mahkum olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, devam et

  box Emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar devam et

  box Bâdî olmak: sebep olmak devam et

  box Vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır devam et

  box Amme hükmî şahsiyeti: kamu tüzel kişiliği devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Mütalaa: Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler devam et

  box Mecâri: su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar devam et