Eğitim Sitesi

İştira hakkı Nedir? İştira hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

İştira hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

İştira hakkıHukuk Terimi Olarak İştira hakkı:
Hak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik

 

İştira HakkıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İştira Hakkı:
Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noterce düzenlenir tapu kütüğüne şerh edilir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box İcra Kuvveti: Yürütme gücü devam et

  box Sınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu. devam et

  box Yapı: (imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, deği# devam et

  box Yasama Yılı: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yasama döneminde görev yaptığı süre. devam et

  box Menfi Zarar: Olumsuz zaradır. devam et

  box Sürüm: Bir ticaret malının satılır olması. devam et