Eğitim Sitesi

İrtihal Nedir? İrtihal Hakkında Kısaca Bilgi

İrtihal Terimi Hakkında Bilgiler

İrtihalHukuk Terimi Olarak İrtihal:
Göçme, ölme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Acele itiraz: Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz devam et

  box Arsa Payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. devam et

  box Mahrukat: Yakacak,yakıt. devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et

  box Sosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir. devam et

  box Maddi Mal: Taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan, gözle görülüp elle tutulabilen mal. devam et

  box Taaffün: Kokuşma, bozulma, çürüme. devam et

  box Navlun: deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücret devam et