Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İrtihal Nedir? İrtihal Hakkında Kısaca Bilgi

İrtihal Terimi Hakkında Bilgiler

İrtihalHukuk Terimi Olarak İrtihal:
Göçme, ölme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vicahî: Yüze karşı; tarafın yüzüne karşı devam et

  box Kazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir. devam et

  box Taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bi devam et

  box Kambiyo Taahhüdü: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç. devam et

  box Namus Davası: Namusuna dokunulan kişinin açtığı dava. Mecazi: Onur meselesi devam et

  box Müterâfik: beraber bulunan; karışık; birlikte devam et

  box Müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış devam et

  box Müteselsil Sorumluluk: Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması. devam et