Eğitim Sitesi

İnşaat Alanı Nedir? İnşaat Alanı Hakkında Kısaca Bilgi

İnşaat Alanı Terimi Hakkında Bilgiler

İnşaat Alanıİnşaat Terimi Olarak İnşaat Alanı:
1.Bodrum ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların, ışıklıklar çıktıktan sonraki alanlarının toplamı.

2. Yapıyeri.

 

  Benzer İnşaat Terimleri:

  box Metropol (Metropolis): Belli bir büyüklüğe ulaşmış, örneğin, nüfusu bir milyonu aşmış ve bir bölgenin en önemli kenti olarak nitelenebilen yerleşme. devam et

  box Lento: Süvelerin üzerini kapatan elemanlara verilen ad. Lentolar duvar boşluklarının üst kısmını teşkil eder. Taş, demir profil veya betonarmeden yapılırlar. devam et

  box Yapım Sonrası Evre: Kesin kabulü izleyen evre. devam et

  box Geçici Kabul: Bir inşaatın -tamamen bitmemiş bile olsa- mal sahibi tarafından öngörülen amca uygun olarak kullanılmak istendiği düzeye ulaştığını, tasarımcı veya pr devam et

  box Dolaysız Maliyetler: Bu maliyetler, şantiyede projenin yapımı ile doğrudan ilişkili olarak, işçilik malzeme, araç gereç, alt sözleşmeler ve bunlara ilişkin tüm harcamaları devam et

  box İnşaat Maliyesi: Bu maliyetler, inşaat sözleşme giderleri, destek ve genel giderleri ile kullanılan işçilik, malzeme ve tesisat harcamalarını içerirler. devam et

  box Uygarlık: İnsanların toplu olarak daha iyi bir halde yaşamaları ve doğaya hükmedebilmek için gösterdikleri çabalardan çıkan sonuçların tamamı, ki bilim ve kültü devam et

  box Sıcak Karışım Asfalt Kaplama: Kaba ve ince agreganın bitümlü bağlayıcılarla (asfaltla) özel asfalt hazırlama tesisinde karıştırılarak hazırlanıp, sıcak olarak uygulanmasına denir. devam et