Eğitim Sitesi

İltihâk Nedir? İltihâk Hakkında Kısaca Bilgi

İltihâk Terimi Hakkında Bilgiler

İltihâkHukuk Terimi Olarak İltihâk:
Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir.

 

İltihakTarih Terimi Olarak İltihak:
Bir bölgenin ya da ülkenin kendi isteği ile başka bir devlete katılması.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et

  box Mezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılan devam et

  box Hâkimin Reddi: Yasada yazılı nedenlerle davaya bakması adaletin yerine getirilmesini engelleyeceği düşünülen hâkimin davaya bakmamasını talep etme. devam et

  box Kal': koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma devam et

  box Sehim: pay; hisse devam et

  box Adüvv: Düşman, hasım devam et

  box Aslen Kazanma: Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi. devam et

  box Mümellik: temlik eden; mülk olarak veren kişi devam et