Eğitim Sitesi

İltibâs Nedir? İltibâs Hakkında Kısaca Bilgi

İltibâs Terimi Hakkında Bilgiler

İltibâsHukuk Terimi Olarak İltibâs:
Karıştırılma; benzeşim; karışıklık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İş Kazası: İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et

  box Şahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam et

  box Mahakim: Yargı Kurumları, Mahkemeler devam et

  box İhtiyar etmek: Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek devam et

  box Gayrisahih Nesep: Evlilik dışı doğan çocuk. devam et

  box Laakal: En az devam et

  box Muhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak devam et