Eğitim Sitesi

İhtisas Komisyonu (Sürekli Komisyon, Daimi Komisyon) Nedir? İhtisas Komisyonu (Sürekli Komisyon, Daimi Komisyon) Hakkında Kısaca Bilgi

İhtisas Komisyonu (Sürekli Komisyon, Daimi Komisyon) Terimi Hakkında Bilgiler

İhtisas Komisyonu (Sürekli Komisyon, Daimi Komisyon)Siyaset Terimi Olarak İhtisas Komisyonu (Sürekli Komisyon, Daimi Komisyon):
Belirli bir alanda uzmanlaşmış bulunan ve belli sayıda milletvekilinden oluşan, her dönem kurulan komisyonlardır. İhtisas komisyonları işlerin mutfağını oluşturmaktadır. Tartışmaların büyük çoğunluğu komisyonlarda gerçekleştirilmektedir. Komisyonlar milletvekillerinin, bürokratlar ve STK temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundukları bir platform oluşturmaktadır. TBMM'de halen 17 ihtisas komisyonu bulunmaktadır.

 

    Benzer Siyaset Terimleri:

    box Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü. devam et

    box Cumhurbaşkanı: Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi. devam et

    box Hükûmet: Bir ülkenin yönetim kuruluşları. devam et

    box Bürokrasi: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu. devam et

    box Devlet Bakanı: Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi. devam et

    box İşaretle Oylama: Milletvekillerinin el kaldırmak suretiyle oylarını kullandıkları oylama şeklidir. Bu oylamada milletvekillerinin ne yönde oy kullandıkları açık olmakl devam et

    box Miting: Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı. devam et

    box Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü. devam et