Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İdâre-i husûsiyye Nedir? İdâre-i husûsiyye Hakkında Kısaca Bilgi

İdâre-i husûsiyye Terimi Hakkında Bilgiler

İdâre-i husûsiyyeHukuk Terimi Olarak İdâre-i husûsiyye:
İl özel idaresi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtiyati Haciz: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacak devam et

  box Cemi ezmân: bütün zamanlar; zamanların toplamı devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et

  box Müsamaha: hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma devam et

  box Muaraza: çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga devam et

  box Rad: Redden, Geri çeviren, devam et

  box İntifa hakkı: Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi. devam et

  box Ciro: 1- Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi. 2- Çifte yetki veren havale; ticari devam et