Eğitim Sitesi

İcra Nedir? İcra Hakkında Kısaca Bilgi

İcra Terimi Hakkında Bilgiler

İcraHukuk Terimi Olarak İcra:
1- Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. 2- Kanunen yükümlü olan tarafça yerine getirmesi gereken bir edimin veya hareketin yerine getirilmemesi halinde; devlet gücü ile yerine getirilmesi.

 

İcraBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak İcra:
Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box Kavi: kuvvetli devam et

  box Apostille: 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerh devam et

  box Sıra cetveli: Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. devam et

  box Medeni Semere: Tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere devam et

  box Celp: Çağrı belgesi , Getirtme, kendi üzerine çekme. devam et

  box Kaza-i taksim: Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurmaları ile açılan dava sü devam et

  box Müdahale: Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları. devam et

  box Cây-i teemmül: etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur devam et