Eğitim Sitesi

Hukukun şeklî kaynakları Nedir? Hukukun şeklî kaynakları Hakkında Kısaca Bilgi

Hukukun şeklî kaynakları Terimi Hakkında Bilgiler

Hukukun şeklî kaynaklarıHukuk Terimi Olarak Hukukun şeklî kaynakları:
Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Der-akap: hemen; arkasından devam et

  box İhticâc: Delil veya tanık gösterme devam et

  box Kanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kulla devam et

  box İdâre-i husûsiyye: İl özel idaresi devam et

  box Kazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir. devam et

  box Susma Hakkı: Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme hakkı. devam et

  box Mütekabiliyet: karşılıklılık devam et

  box Müdahale: Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları. devam et