Eğitim Sitesi

Hukukun şeklî kaynakları Nedir? Hukukun şeklî kaynakları Hakkında Kısaca Bilgi

Hukukun şeklî kaynakları Terimi Hakkında Bilgiler

Hukukun şeklî kaynaklarıHukuk Terimi Olarak Hukukun şeklî kaynakları:
Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Etfal: Çocuklar, sübyanlar. devam et

  box İktisap: Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme devam et

  box Muhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak devam et

  box Musakka: Sulu tarla;suyu bulunan taşınmaz. devam et

  box Hayrât: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese devam et

  box Bedel-i misil: emsaline uygun peşin para devam et

  box Bihakkın (Tahliye): Şart olmaksızın, hakkıyla cezasını çekmiş, tüketmiş olma. devam et

  box Cari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce devam et