Eğitim Sitesi

Hatt-ı Münkesir Nedir? Hatt-ı Münkesir Hakkında Kısaca Bilgi

Hatt-ı Münkesir Terimi Hakkında Bilgiler

Hatt-ı MünkesirYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hatt-ı Münkesir:
Kırtılama

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Peşence: Lika ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Teşrifat: Yazıda harflerin, yerli yerinde ve tehir yapılmaksızın kullanılması. devam et

  box Dival: Kadife üzerine sırma ya da gilapdanla kabartma olarak yapılan iğne işi. İşlenecek desenler mukavva veya deri üzerine çizilir. Bunlar kesilerek gergef devam et

  box Köşelik: Üçgen formlardan oluşup, köşe boşluklarını süsler; köşebent. devam et

  box Tefe: On tane altın varağa deste, on destesine tefe (veya defe) denir. devam et

  box Hasaneyn: Hz. Peygamberin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için kullanılan tabir. devam et

  box Suhuf: Sayfalar. Allah'ın dört kitaptan başka, Cebrail vasıtasıyla bazı peygamberlere yolladığı emirler. 100 tanedir; Âdem'e (10), Şit'e (50), Idris'e (30) devam et

  box Alttan Ayırma Şemse: Klâsik ciltlerdeki, şemse türlerinden birinin adı. Motifin zemini altınla doldurulmuş, motifler kabartma şeklinde üstte ve deri renginde bırakılmıştır devam et