Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haraci Topraklar Nedir? Haraci Topraklar Hakkında Kısaca Bilgi

Haraci Topraklar Terimi Hakkında Bilgiler

Haraci TopraklarSosyal Bilgiler Terimi Olarak Haraci Topraklar:
Osmanlı Devleti'nde bu toprakların sahipleri Gayrimüslimlerdi (Müslüman olmayanlar). Bunlardan alınan toprak vergisine haraç denirdi.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Estetik: Göze hoş ve çekici gelen. devam et

  box Minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. devam et

  box Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir. devam et

  box Nüfus Dağılımı: Topluma yönelik hizmet ve etkinliklerin yer seçimini ve toprak kullanım biçimlerini etkileyen, nüfusun mekansal dağılımı. devam et

  box Sanat: 1. Bir duygunun, bir tasarının ya da özelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü. 2. Bir şey yapmada gösterilen ustalık, hüner beceri, yetene devam et

  box Emir: Buyruk, komut. devam et

  box Lütuf: Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım. devam et

  box İlk Çağ: Yazının icadıyla başlayıp Kavimler Göçüyle sona eren dönemdir. devam et