Eğitim Sitesi

Hakkımüktesep Nedir? Hakkımüktesep Hakkında Kısaca Bilgi

Hakkımüktesep Terimi Hakkında Bilgiler

HakkımüktesepHukuk Terimi Olarak Hakkımüktesep:
Kazanılmış hak, müktesep hak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhbar: Haber verme; bildirme; bildirim devam et

  box Mütakabil: Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden. devam et

  box Üst hakkı: Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı devam et

  box Bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam et

  box İflas Davası: İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan iflasa dair dava. devam et

  box Mutazarrır: Zarar gören kimse devam et

  box Muhakkik: Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, gerçeği araştıran devam et

  box İhkak-ı hak: Kendiliğinden hak alma devam et