eğitim sitesi

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

  terimlerStres: Çevresel etkenlerin organizmada oluşturduğu bozuklukların tümü, ruhsal gerilim.

  terimlerSur: Şehrin etrafını çeviren duvar, kale duvarı.

  terimlerSüreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire.

  terimlerSüvari: 1- Atlı. 2- Atlı asker. 3- Gemi kaptanı.

  terimlerŞah Damarı: Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri.

  terimlerŞahsiyet: Kişilik, kişi, değerli kişi.

  terimlerŞehit: Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse.

  terimlerŞimendifer: Demiryolu, demiryolu katarı, tren.

  terimlerŞok: Kaza, beklenmeyen bir olay, bazı ilaç ve uyuşturucuların etkisiyle ortaya çıkan fiziksel veya ruhsal olarak birdenbire karmaşık belirtilerin h

  terimlerTaassup: Bağnazlık.

  terimlerTabiat: 1. Doğa. 2. Doğal özellik. 3. Güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni. 4. İnsanın büyük abdest bozma kolaylığı veya zorluğu.

  terimlerTahrik: 1- Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma. 2- Bir kimseyi körü bir iş yapması için ileri sürme, kışkırtma. 3- Cinsel istek ve

  terimlerTakva: Bütün günahlardan kendini korumak, dinin yasak ettiği veya haram olduğunda şüpheli şeylerden sakınma.

  terimlerTandır: 1. Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın. 2. Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal k

  terimlerTashih: Düzeltme, düzelti.

  terimlerTavaf: 1- Bir şeyin çevresini dolaşma veya kutsal bir yeri ziyaret etine. 2- İslam dininde hac zamanında Kâbe'nin çevresini dolaşma.

  terimlerTebdili Kıyafet: Kıyafet değiştirmek.

  terimlerTebessüm: Gülümseme.

  terimlerTefekkür: Düşünme, düşünüş.

  terimlerTeknoloji: Bir sanayi dalı.

  terimlerTemas: Değme, dokunma.

  terimlerTenha: İçinde alışılandan az insan bulunan, kalabalık olmayan yer.

  terimlerTerapi: Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak, hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi. Sağaltım

  terimlerTerim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem

  terimlerTersane: Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh.

  terimlerTitizlenmek: 1. Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek. 2. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahats

  terimlerTon: Bir metreküp hacminde ve + 4 C° deki arı suyun ağırlığı. 1000 kg lık ağırlık birimi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 280

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın