Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

terimler Plan:Bir cismin yatay bir düzlem üzerinde kesildiği varsayılarak ölçekli olarak çizilen şekline plan devam

terimler Plastikler:Plastik, ısı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılan maddelerdir. devam

terimler Poçita:Palamut, torik vb. balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura. devam

terimler Preparat:İnceleme için hazırlanmış lam, lamel ve doku örneğinden oluşan nesne. devam

terimler Put:Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınıla devam

terimler Radar:Genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cisimlerin uzaklığını ve yerini belirlemeye yarayan cihaz. devam

terimler Ranuna:Peygamber (sav) Efendimizin ilk cuma namazını kıldığı bölge. devam

terimler Rasathane:Gözlemevi. devam

terimler Reçine:1. Bazı bitkilerde özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan, organik salgı maddesi, ağaç devam

terimler Reflektör:Gelen ışıkları yansıtan araç. devam

terimler Rehber:1. Kılavuz. 2. (mecaz) Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, d devam

terimler Rehin:Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği devam

terimler Rifade:Hacılara yiyecek temin etme vazifesi. devam

terimler Risk:Zarara uğrama ihtimali, riziko. devam

terimler Sa'y:Çalışma. Amel. İslam dininde hac ve umre ziyaretinde Safa ile Merve arasında gidip gelme. devam

terimler Safha:Evre, faz. devam

terimler Sahabe:Hz. Muhammed'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler. devam

terimler Samur:Kuzey Avrupa'da yaşayan çok yumuşak ve ince tüyleri olan postu için avlanan küçük hayvan. Bu hayva devam

terimler Sanat:İnsanoğlunun kurguladığı yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesidir. Doyurucu estetik yaşantılar olu devam

terimler Sanayileşmek:Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek. devam

terimler Sempozyum:Belli bir konuda konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni. devam

terimler Senaryo:Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin. devam

terimler Sera Etkisi:Atmosferde bulunan bazı gazlardan dolayı Dünya'nın gündüz çok ısınmaması, gece ise çok fazla soğum devam

terimler Sidane:Kâbe'nin hizmeti ve perdedarlığı vazifesi. devam

terimler Sinsi:1. Gizli ve kurnazca kötülük yapan. 2. Gizlilik ve kurnazlık belirten. 3. Gizlice başlayan, devam

terimler Soyut:1- Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen, mücerret. 2- Anlaşılması, kavr devam

terimler Söylev:Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca coşkulu ve güzel söz, nutuk, devam

DİĞER SAYFALAR:

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 280

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın