eğitim sitesi

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

  terimlerPlan: Bir cismin yatay bir düzlem üzerinde kesildiği varsayılarak ölçekli olarak çizilen şekline plan denir.

  terimlerPlastikler: Plastik, ısı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılan maddelerdir. Henüz 60 yıllık bir teknolojik gelişmeye s

  terimlerPoçita: Palamut, torik vb. balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura.

  terimlerPreparat: İnceleme için hazırlanmış lam, lamel ve doku örneğinden oluşan nesne.

  terimlerPut: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınılacak, sanem.

  terimlerRadar: Genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cisimlerin uzaklığını ve yerini belirlemeye yarayan cihaz.

  terimlerRanuna: Peygamber (sav) Efendimizin ilk cuma namazını kıldığı bölge.

  terimlerRasathane: Gözlemevi.

  terimlerReçine: 1. Bazı bitkilerde özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan, organik salgı maddesi, ağaç sakızı. Sonsuz polimerleşme ile elde e

  terimlerReflektör: Gelen ışıkları yansıtan araç.

  terimlerRehber: 1. Kılavuz. 2. (mecaz) Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil.

  terimlerRehin: Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tulu, ipotek.

  terimlerRifade: Hacılara yiyecek temin etme vazifesi.

  terimlerRisk: Zarara uğrama ihtimali, riziko.

  terimlerSa'y: Çalışma. Amel. İslam dininde hac ve umre ziyaretinde Safa ile Merve arasında gidip gelme.

  terimlerSafha: Evre, faz.

  terimlerSahabe: Hz. Muhammed'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler.

  terimlerSamur: Kuzey Avrupa'da yaşayan çok yumuşak ve ince tüyleri olan postu için avlanan küçük hayvan. Bu hayvanın postunda yapılan.

  terimlerSanat: İnsanoğlunun kurguladığı yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesidir. Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler meydana g

  terimlerSanayileşmek: Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek.

  terimlerSempozyum: Belli bir konuda konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni.

  terimlerSenaryo: Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.

  terimlerSera Etkisi: Atmosferde bulunan bazı gazlardan dolayı Dünya'nın gündüz çok ısınmaması, gece ise çok fazla soğumaması durumu.

  terimlerSidane: Kâbe'nin hizmeti ve perdedarlığı vazifesi.

  terimlerSinsi: 1. Gizli ve kurnazca kötülük yapan. 2. Gizlilik ve kurnazlık belirten. 3. Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabil

  terimlerSoyut: 1- Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen, mücerret. 2- Anlaşılması, kavranılması güç.

  terimlerSöylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 280

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın