eğitim sitesi

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

  terimlerFidye: Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para.

  terimlerFilizlenmek: 1. Bitkilerin filiz vermesi. 2. (mecaz) Gelişmeye, büyümeye başlamak.

  terimlerGaflet: Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, tedbirsizlik.

  terimlerGözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bildirmek amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. İnceleme sonucu el

  terimlerGözlemevi: Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane.

  terimlerGözlemlemek: 1. Gözlemek. 2. Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

  terimlerGüneş Pili: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren üreteç.

  terimlerGürbüz: Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri.

  terimlerHabitat: Bir canlı türünün içinde doğal olarak yetiştiği, yaşayabildiği ve üreyebildiği yer.

  terimlerHac: İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni.

  terimlerHacerül Esvet: Kâbe'nin doğu köşesinde bulunan meşhur siyah taş.

  terimlerHafıza: Bellek.

  terimlerHanif: İslamiyet'ten önce Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in dininden olanlar.

  terimlerHare: 1. Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. 2. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kuma

  terimlerHarem: Osmanlı camilerinde revaklı iç avlu, İslam ülkelerinde kadınlara ait bölüm.

  terimlerHicabe: Perde, örtü, Allah ile kul arasındaki perde.

  terimlerHicret: İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine ye göç etmesi.

  terimlerHikmet: 1- Bilgelik. 2- Sebep, gizli sebep. 3- Allah'ın insanlarca anlaşılmayan amacı.

  terimlerHile: 1- Birini aldatmak yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, entrika. 2- Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma.

  terimlerHudut: Sınır, uç, son.

  terimlerHuni: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç.

  terimlerHuy: İnsanın yaratılışı ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat, içgüdü hâline gelmiş alışkanlık.

  terimlerHüküm: Yargı, egemenlik. Önem, geçerlilik.

  terimlerHülya: Tatlı düş, hayal, kuruntu.

  terimlerHünnap: Hünnapgillerden meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen bir ağaç. Bu bitkinin meyvesi.

  terimlerHüzün: İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı.

  terimlerHüzün Yılı: Üzüntü yılı, Mekke Döneminin 10. Yılında Ebu Talip ile Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıl.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 280

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın