Yazılı Sınav Soruları

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

  terimlerIrk: Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu.

  terimlerIstırap: 1. Acı, üzüntü, sıkıntı, keder.

  terimlerİçtima: Askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları. Toplanma, toplantı.

  terimlerİdadi: Fakülte

  terimlerİdeal: Ülkü, mefkûre. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan.

  terimlerİffet: 1- Ahlak kurallarına bağlılık. 2- Namus.

  terimlerİhtiras: Aşırı, güçlü istek

  terimlerİlarya: Gümüş balığının küçüğü.

  terimlerİletişim: 1- Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. 2-

  terimlerİlham: Esin. Allah'ın Peygamberlerin yüreğine doldurduğu manevi âleme özgü duygu ve düşünceler.

  terimlerİnternet: Çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlanarak oluşturdukları binlerce bilgisayar ağının bir araya gelmesiyle oluşan en büyük ağ.

  terimlerİntiba: İzlenim.

  terimlerİsra: Yürütmek, göndermek, gece seferi yapmak, Hz. Peygamber (sav)'in bir gece Allah tarafından Mekke'den Mescidi Aksa'ya götürülmesi olayı.

  terimlerİşkence: Herhangi bir nedenle bir kimseye maddi ve manevi olarak yapılan aşırı eziyet.

  terimlerİşlev: 1- Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. 2- Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka ya

  terimlerKabile: Boy, klan.

  terimlerKaftan: Çoğu kumaştan yapılan bir çeşit uzun üst giysisi, hilat.

  terimlerKanal: 1- Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. 2- Telefon, telgraf, tele

  terimlerKapsamlı: Kapsamı olan, kapsamı geniş olan, şümullü.

  terimlerKargı: Gövdesi beş altı metre yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki. Kamış, saz.

  terimlerKatıksız: 1- Katığı olmayan, yavan. 2- Yabancı bir şeyle karışmamış. 3- Belli bir yerden, belli bir soydan gelen. 4- Niteliği başka hiç

  terimlerKavram: Bir nesnenin zihindeki genel tasarımı.

  terimlerKayıkhane: Kayıkların çekildiği, korunduğu üstü örtülü yer.

  terimlerKem: Noksan, eksik. Kötü, fena (göz, söz vb.)

  terimlerKerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.

  terimlerKılavuz: 1.Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. 2. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gös

  terimlerKişilik: 1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. 2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 280

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın